Nová cyklotrasa v Pezinku

Cyklotrasa vedie od železničnej stanice Pezinok rovno smerom k svetelnej križovatke, prejdete pešo bicyklom alebo e-bikom cez svetelnú križovatku. Nasadnete na bicykel alebo ebike a prejdete 2,5km rovno cez ulice Holubyho a Kupeckého ktoré prelína len kruhový objazd. Na konci Kupeckého, za mostom pod ktorým vedie potok, sa vydáte do ľava na Hasičskú ulicu, kde na konci ulice po pravej strane uvidíte hasičskú zbrojnicu. Ďalej pokračujte rovno cez lúku za hasičmi kde po pravej strane vidíte scenériu Malých karpát spojenú s dostihovou dráhou a stajňami na Rozálke. Ďalej sa cyklotrasa napája ktorá na ulicu Fajgalskú.

Na začiatku Fajgalskej uvidíte hokejbalové ihrisko a Vitamín pub, kde pokračujete na hranicu katastra pri obci Limbach kde v tretine Fajgalskej sa odbočuje doľava s prepojením na Okružnú ulicu kde odbočením v pravo sa napojíte na Fajgalskú cestu, po ľavej strane pôjdete smerom hore po novo natiahnutom asfalte , ktorý vedie do Limbachu. Kde sa môžete vybrať na okruh Biely kríž alebo okruh Medvedie údolie.

Prečítajte si tiež

Pravidlo 692

Vaša cesta za negatívnou uhlíkovou stopou môže začať v Ebikepezinok Akákoľvek výroba produkuje skleníkové plyny

celý článok

Prečítajte si tiež

Pravidlo 692

Vaša cesta za negatívnou uhlíkovou stopou môže začať v Ebikepezinok Akákoľvek výroba produkuje skleníkové plyny

celý článok